Šifra artikla:

Priključak: B

Crpka pokretana vodom sa hidrauličnom turbinom.

Karakteristike: 4-10 bar i 8 m.