Šifra artikla:

Karakteristike:

– Koristi se za zaštitu osoblja od negativnih utjecaja topline, plamena i vodene pare tijekom vatrogasnih aktivnosti.
– Posebno dizajnirano prema Direktivi (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi.
– Izrađeno za smanjenje rizika tijekom gašenja požara u skladu s odgovarajućom normom: „EN 469 Zaštitna odjeća za vatrogasce – Zahtjevi za svojstva zaštitne odjeće za gašenje požara”.
– CE oznaka.

Norme:

EN ISO 9151
EN ISO 6942
EN ISO 811
EN ISO 11092

Preuzmite PDF datoteku sa dodatnim podacima o proizvodu!