Šifra artikla:

Barijatrijska nosiljka S-CAPEPOD je evakuacijska nosiljka za pretile osobe do 300 kg ili 500 kg.

Broj oboljelih od morbidne pretilosti značajno se povećao tijekom godina.

Stoga ova skupina zahtijeva rješenja za evakuaciju po mjeri kako bi se osigurala njihova sigurnost.

Barijatrijska nosiljka S-CAPEPOD je jedina nosiljka za evakuaciju pretilih osoba koja je trajno smještena ispod madraca.

Dodatni abdominalni pojasevi fiksiraju pacijenta za madrac.

Budući da se radi o pretiloj osobi, pacijent mora biti čvrsto fiksiran za madrac kako bi se spriječilo kretanje pacijenta tijekom vertikalne evakuacije preko stubišta.

Model za 500 kg izrađen je od Dyneema®, najjačeg vlakna na svijetu