Šifra artikla:

Tehničke karakteristike osnovne tkanine:

Masa tkanine 195 g/m2
Vlačna čvrstoća veća od 1500
Ostatna čvrstoča materijala nakon izlaganja topl. Zračenju >1400
Čvrstoća na protrgavanje prema EN469:2005/A1:2006 veća od 150

Sastav: 75% meta aramid, 23% para aramid, 2% antistatik