Šifra Artikla: 


Univerzalno (za požare ugljikovodika i polarnih otapala) fluorosintetičko AFFF-AR pjenilo 3X6.
Brzo zaustavlja požar ugljikovodika zahvaljujući vodenom filmu koji izolira površinu goriva od zraka.
Koristi se za nisku, srednju ili visoku  ekspanziju.
Bio razgradljivo je.
Upotrebljava se s običnom, morskom ili boćatom vodom doziranjem 3%  za požare ugljikovodika,  6% polarnih otapala i kemikalija(acids, HCl, HF, amines, Butadiene, CS2, …).
Kompatibilan je sa suhim vatrogasnim prahom i može se koristiti sa svom poznatom opremom.
EN 1568-1  EN 1568-2  EN 1568-3 : class IA  EN 1568-4 : class IA, ISO 7203-1  ISO 7203-2  ISO 7203-3