Šifra Artikla: 


AFFF fluorosintetičko pjenilo stvara film na gorivoj površini te izolira površinu goriva od utjecaja zraka.
Otpornije na dehidraciju i toplinu.

Upotrebljava se s običnom, morskom ili boćatom vodom sa 3% za požare ugljikovodika (nafta, kerozin, …)
Kompatibilno je s vatrogasnim prahom i svom poznatom opremom.
Lako je bio bio razgradljiv.