Šifra Artikla: 


Sintetičko pjenilo otporno na dehidraciju.
Upotrebljava se kao laka, srednje -teška i teška pjena, a preporučuje se gašenje visokom ekspanzijom velike volumene prostora kao što su skladišta, parkirališta, brodove i sl.
Upotrebljava se s običnom, morskom ili boćatom vodom s 2-6% za požare ugljikovodika (nafta, kerozin, …).
Kompatibilno je sa svom poznatom opremom.
Bez Fluorina je. Lako je bio bio razgradljiv, te nije štetan za okoliš

Preuzmite PDF datoteku sa dodatnim podacima o proizvodu!