Šifra Artikla: 


Mogućnost korištenja kao laku, srednju ili tešku pjenu, kao i avionske upotrebe.
Koristi se već od 0,1%, bez fluora, 100% biorazgradivo.
Upotreba:
Šumski požari, požari grmlja i trava.
Požari kuća, stanova, skladišta, vozila.
Industrijski požari: tekstil, plastika, gume.
Upotrebljava se i za vatrogasnu preventivu tako što čini vegetaciju, kroz duži period, nezapaljivu.