Brinemo za Vašu sigurnost

Nudimo proizvode vrhunske i provjerene kvalitete atestirane po EN europskoj normi.

Pravilnik o zaštiti od požara

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjere i poslovi zaštite od požara koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, pravilima tehnicke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, a u svezi s provedbom i unapredivanjem zaštite od požara u svrhu zaštite života
ljudi i imovine.

Pravilnik o zaštiti na radu

Ovim Pravilnikom sukladno djelatnosti , tehnologiji, sredstvima rada, opasnim tvarima i broju zaposlenih, a na temelju izrađene procjene opasnosti, utvrđuje se organizacija provođenja zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornost ovlaštenika i radnika u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom o zaštiti na radu, propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Pravilnik o zaštiti od požara

Ovim Pravilnikom utvrduju se mjere i poslovi zaštite od požara
koje su propisane Zakonom

Pravilnik o zaštiti na radu

Ovim Pravilnikom sukladno djelatnosti , tehnologiji, sredstvima rada,
opasnim tvarima i broju zaposlenih

Novosti

Pregled novosti i događanja

Interventno odijelo Fyrpro 750

Šifra artikla: Karakteristike: - Koristi se za zaštitu osoblja od negativnih utjecaja topline, plamena i vodene pare tijekom

Prijavite se na naš Newsletter

Primajte informacije o našim promocijama i popustima.