Šifra Artikla: 


Dimenzije stakla su 100×100 mm. Maska služi za zaštitu očiju i lica kod elektrolučnog zavarivanja od 30 do 400 A.
Izrađena od prešanog kartona.