Šifra Artikla: 


NEO

Vatrogasna kaciga Vulcan NEO je inovativnog dizajna. Izrađena je u potpunosti od kompozita metodom izravnog ubrizgavanja. Pruža izvrsnu zaštitu, praktična je za korištenje i ima praktičan dizajn. U skladu je s Uredbom (EU) 2016/425 i sljedećim usklađenim normama:

    • EN 443:2008 Kacige za gašenje požara u zgradama i drugim građevinama.
    • EN 16471:2014 Vatrogasne kacige – Kacige za gašenje požara otvorenog prostora.
    • EN 16473:2014 Vatrogasne kacige – Kacige za tehničko spašavanje.
    • EN 50365:2002 Električke izolacijske kacige za uporabu u postrojenjima niskog napona,

potvrđeno potvrdom izdanom od strane Prijavljenog tijela br. 0497, CSI S.p.A. i potvrdom o prihvaćanju izdanom od strane Prijavljenog tijela br. 1438, CNBOP-PIB.