Šifra artikla:

Kabine na napuhavanje za čišćenje, dezinfekciju i dekontaminaciju zaštitne odjeće onečišćene štetnim kemikalijama zdravlju i okolišu.
Strukturni elementi kabine se temelje na pneumatskom okviru, s mogućnošću odvajanja i zamjene pojedinih elemenata.
To utječe na funkcionalnost i upotrebljivost kabina čija je svrha i primjena je vrlo široka.
Savršeno rješenje u opasnim područjima ili kao pokretna mjesta za dekontaminaciju.

Duljina: 3,25 m
Širina: 2,00 m
Visina: 2,50 m
Težina kabine u pakiranju: 55 kg
Unutarnja površina kabine: 4,3 m2